โปรโมชั่น T&C

โปรโมชั่น T&Cs   

10.10 Specials - Bags (CODE: 1010BAG)
 20% off selected Mulberry & Bao Bao Issey Miyake products.
• Use code: 1010BAG at the checkout page.
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/10-10-specials-bags
 
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

----------------------

10.10 Specials - DKNY & CDG Play (CODE: DC2020, DC3030)
 20% off selected DKNY & CDG Play products
• 30% off with minimum purchase of 2 DKNY & CDG Play from selected products
• Use code: DC2020 for 1 item purchased or DC3030 for 2 items and above at the checkout page.
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/10-10-specials-dkny-cdg-play
 
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

----------------------

CDGPE20
 ส่วนลด 20% สำหรับผลิตภัณฑ์ Comme des Garcons PLAY ที่เลือก
• ใช้รหัส: CDGPE20 ที่หน้าชำระเงิน
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/play-specials
 
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

----------------------

BBMUL15
 15ส่วนลด % สำหรับผลิตภัณฑ์ Bao Bao Issey Miyake และ Mulberry ทั้งหมด ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ
• ใช้รหัส: BBIM15 ที่หน้าชำระเงิน
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/15-off-the-bags-edit
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

----------------------

MMDAY16
 16ส่วนลด% สำหรับผลิตภัณฑ์ Mulberry ทั้งหมด
• ใช้รหัส: MMDAY16 ที่หน้าชำระเงิน
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/mulberry 
  
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 
----------------------

AUG30
 ลด 30% 
• ใช้รหัส: AUG30 ที่หน้าชำระเงิน
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/august-specials 
  
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

----------------------
  
AUG20
 ส่วนลด 20% สำหรับผลิตภัณฑ์ Comme des Garcons PLAY ที่เลือก
• ใช้รหัส: AUG20 ที่หน้าชำระเงิน
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/play-specials
 
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

----------------------

  
ผู้ใช้ SHOPBACK
• ใช้รหัส: SBCLUB11 ที่หน้าชำระเงิน
• ส่วนลด 11%  
   
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 
----------------------

ADD20 
Aส่วนลดเพิ่มเติม 20% สำหรับสินค้าลดราคา
• ใช้รหัส: ADD20 ที่หน้าชำระเงิน
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/springsummer2022sale 
 
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 

----------------------

NEW20 
• ส่วนลดเพิ่มเติม 20%
• ใช้รหัส: NEW20 ที่หน้าชำระเงิน
   
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ ALL กลุ่ม COMME des GARCONS, ALEXANDER WANG, BAO BAO ISSEY MIYAKE, PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE,  JACQUEMUS, จุนยา วาตานาเบะ, NOIR KEI NINOMIYA, มัลเบอร์รี่, THOM BROWNE, SACAI, YOHJI YAMAMOTO HOMME, YOHJI YAMAMOTO FEMME, Y'S 
• โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับ 3.1 Phillip Lim, Alaia, Black Score, Coperni, ck Calvin Klein, DKNY, Dries Van Noten, Ganni, Giambattista Valli, Ih Nom Uh Nit, Jil Sander, Juun J, Marni, MM6, N21, Neil Barrett, Paskal, Patou, Paul Smith, ภาพเหมือนตนเอง, Stella Jean, Stella McCartney, Tricot, Undercover, Yoshiokubo, Zimmerman
 • บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา  
• บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

   
----------------------

TREAT10 
• ส่วนลด 10%
• ใช้รหัส: TREAT10 ที่หน้าชำระเงิน
• ใช้ได้กับรายการใน https://shop.club21.my/collections/the-bags-edit-treat10

• แบรนด์ที่ร่วมรายการ: Bao Bao Issey Miyake, Pleats Please Issey Miyake, Mulberry, Jacquemus, Alexander Wang
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
  
----------------------
  
บัตรของขวัญคลับ 21 E-GIFT
• รับ MYR 45  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 300 เดือนนี้.
• รับ MYR 75  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 500 เดือนนี้.
• รับ MYR 120  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 800 เดือนนี้.
• รับ MYR 180 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 1,200 เดือนนี้.
• รับ MYR 300  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 2,000 เดือนนี้.
• รับ MYR 500  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 3,000  เดือนนี้.
• รับ MYR 800  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 5,000 ในเดือนนี้
     
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2022 เป็นต้นไป เราได้แก้ไขระดับสำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ดังต่อไปนี้: MYR 300, MYR 3,000 และ MYR 5,000

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับทุกแบรนด์
• บัตร E-Gift จะออกให้ในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปเท่านั้น
• บัตร E-Gift ใช้ได้สำหรับ 6 เดือนนับจากวันที่ออก
• บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และจะเชื่อมโยงกับบัญชีของลูกค้า
• บัตร E-Gift สามารถใช้สำหรับการซื้อทางออนไลน์เท่านั้น และไม่รับ/ใช้งานที่ร้านค้าปลีกจริง
• บริการแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถขอเปลี่ยนขนาด/สี/รายการต่าง ๆ ได้ ทีมปฏิบัติการของเราจะติดต่อคุณและคนขับรถจะถูกจัดเตรียมให้ไปรับสินค้าที่ส่งคืนและส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณ
• บริการส่งคืนฟรี การคืนเงินจะทำผ่านเครดิตร้านค้าออนไลน์ - ยกเว้นสินค้าที่เสียหายซึ่งสามารถคืนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเรา
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
   
----------------------  
 
รับส่วนลดสูงสุดถึง 21% โดยใช้ลิงก์อ้างอิง 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• ลิงก์อ้างอิง ได้แก่ FRIEND-XXXXX / THANKS-XXXXX
• โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ 1 ครั้งต่อลูกค้าหนึ่งราย 
   
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ ALL กลุ่ม COMME des GARCONS, BAO BAO ISSEY MIYAKE, PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE, JACQUEMUS, MULBERRY, นัวร์ เค นิโนมิยะ ธอม บราวน์ & ซาไก ผลิตภัณฑ์    
• โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับ 3.1 Phillip Lim, Alaia, Alexandre Vauthier, Alexander Wang, Black Score, Coperni, ck Calvin Klein, DKNY, Dries Van Noten, Emporio Armani, Ganni, Giambattista Valli, Ih Nom Uh Nit, Jil Sander, Juun J, Marni, MM6, N21, Neil Barrett, Paul Smith, ภาพเหมือนตนเอง, Stella McCartney, Tricot, Undercover, Yoshiokubo, Zimmerman   
• ใช้รหัสอ้างอิงที่หน้าชำระเงิน
• บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 ---------

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นออนไลน์มีอะไรบ้าง?

รหัสส่งเสริมการขายไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ รหัสส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เวาเชอร์ หรือในรูปแบบอื่นใดได้

ไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสโปรโมชั่นออนไลน์หรือข้อเสนออื่น ๆ และต้องแลกใช้ภายในวันที่เผยแพร่ (หากมี)

ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ shop.club21.my ถือเป็นที่สิ้นสุด 

โปรโมชั่นที่ shop.club21.my และในร้านค้าปลีกต่างกันอย่างไร?
ร้านค้าปลีก Shop.club21.my และ Club 21 อาจมีโปรโมชั่นที่คล้ายกันซึ่งอาจไม่เหมือนกัน ในบางครั้ง shop.club21.my อาจจัดโปรโมชั่นออนไลน์สุดพิเศษที่ไม่มีในร้านค้าปลีกในระยะเวลาจำกัดเท่านั้น สำหรับคำถามเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นการจัดส่งฟรีแบบมาตรฐานคืออะไร?
การจัดส่งแบบมาตรฐานฟรีมีระยะเวลาจำกัดเท่านั้น เมื่อคุณสั่งซื้อที่ shop.club21.my

  • นี่คือแคมเปญทั่วทั้งไซต์
  • ไม่ต้องใช้รหัส
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ทันที โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่โพสต์ในที่นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งได้ที่นี่: https://shop.club21.my/pages/help-shipping-delivery 

  ---------

นโยบายการคืนสินค้า

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่คุณพอใจกับการซื้อของคุณอย่างสมบูรณ์ เราเสนอการส่งคืนสินค้าฟรีสำหรับการคืนสินค้าที่เข้าเงื่อนไขเมื่อคุณส่งคืนพัสดุผ่าน return.club21.my โดยใช้ผู้ให้บริการจัดส่งที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา ผู้ให้บริการจัดส่งที่ได้รับการแต่งตั้งของเราจะประมวลผลการคืนสินค้าของคุณโดยชำระตามภาษี (DDP) ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อส่งคืนพัสดุของคุณให้เรา

ผลตอบแทนที่มีสิทธิ์

สินค้าทั้งหมดที่ส่งคืนต้องมีการอนุมัติการคืนสินค้า (RMA) และรวบรวมโดย 'Best Express' เพื่อให้สามารถระบุตัวตนได้ง่ายและดำเนินการได้ทันท่วงที เราจะส่งคืนพัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้า ควรขอ RMA ทางออนไลน์ และส่งกลับภายในยี่สิบ (20) วันตามปฏิทินนับจากวันที่สั่งซื้อของคุณ 

ควรส่งคืนสินค้าในบรรจุภัณฑ์เดิม (รวมถึงบรรจุภัณฑ์ Club 21 Signature) โดยไม่ได้ใช้งาน และยังคงติดป้ายเสื้อผ้า Club 21 และดีไซเนอร์ทั้งหมด การคืนสินค้าที่เสียหายหรือสกปรกหรือมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปจะไม่ได้รับการยอมรับและจะถูกส่งคืนโดยเสียค่าใช้จ่ายของลูกค้าซึ่งจะรวมค่าขนส่งคืน หากมีการจัดเตรียม เข็มขัดและบรรจุภัณฑ์ของนักออกแบบ เช่น บัตรรับรองความถูกต้อง ถุงเก็บฝุ่น และป้ายหนังควรรวมอยู่ในการส่งคืนของคุณ หากมีการส่งคืนสินค้าโดยมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไป จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ควรลองรองเท้าทั้งหมดบนพื้นพรมก่อนสวมใส่ เนื่องจากรองเท้าที่มีเครื่องหมายใดๆ จะไม่ได้รับการยอมรับในการคืนสินค้า 

การส่งคืนสินค้าฟรีสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมด 

ไม่มีสิทธิ์คืนสินค้า

รายการต่อไปนี้ที่ซื้อไม่อยู่ในนโยบายการคืน/แลกเปลี่ยนของเรา และไม่สามารถส่งคืนได้เนื่องจากข้อกังวลด้านสุขอนามัยและการปฏิบัติตาม SOP ของ Covid19:

  • ชุดชั้นในทั้งหมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชุดชั้นใน บ็อกเซอร์ กางเกงใน บรา เสื้อกั๊ก ฯลฯ
  • ชุดว่ายน้ำ
  • ถุงเท้า

สำหรับคนใด ส่งคืน/แลกเปลี่ยน คำขอลูกค้าจะต้องส่งเมื่อ return.Club21.my และทำตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ใน ผลตอบแทนและการแลกเปลี่ยน หน้าภายใต้ คู่มือช้อปปิ้ง.

 

บริการจัดส่งในวันเดียวกัน (กลางหุบเขา, มาเลเซีย):

สามารถจัดส่งภายในวันเดียวกันสำหรับที่อยู่ใน Klang Valley ตามคำขอของลูกค้า ผ่าน Lalamove ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการจัดส่งของเรา ค่าขนส่งจะจ่ายโดยลูกค้า โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการนี้