บัตรของขวัญคลับ 21 E-

  • จากการใช้จ่ายออนไลน์ของคุณในเดือนนี้ ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์

  • คุณสามารถใช้รหัสนี้เพื่อซื้อแบรนด์/รายการใดก็ได้ใน shop.Club21.my - รวมถึงสินค้าราคาเต็มและรายการลดราคา

  • ไม่มีการใช้จ่ายขั้นต่ำ

  • ส่งฟรี ส่งคืนฟรี.

  • มูลค่าในบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์จะหมดอายุใน 6 เดือน

  • คุณสามารถใช้บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับรหัสโปรโมชั่นออนไลน์

รับ MYR 45  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 300 ในเดือนนี้

รับ MYR 75  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 500 ในเดือนนี้

รับ MYR 120  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 800 ในเดือนนี้

รับ MYR 180 บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 1,200 ในเดือนนี้

รับ MYR 300  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 2,000 ในเดือนนี้

รับ MYR 500  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 3,000 ในเดือนนี้

รับ MYR 800  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณใช้จ่ายครบ MYR 5,000 ในเดือนนี้


ร้านค้าออนไลน์: https://shop.club21.my/collections/all-products