ความเป็นพลเมืองขององค์กร

ที่ Club 21 เราจินตนาการถึงโลกที่เราทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับแฟชั่นในลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจและมีความรับผิดชอบ เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเรากับนักออกแบบ ลูกค้า สมาชิก พนักงาน และหุ้นส่วน ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนาประสบการณ์การค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ที่แบ่งปันความรักในแฟชั่นของเรา